Informace o nás

Včelařský kroužek mládeže v Kravařích vznikl dne 13. 9. 2011. Zřizovatelem kroužku je Český svaz včelařů, ZO Česká Lípa. Své zázemí a vstřícnou podporu náš zájmový kroužek našel na zdejší Základní škole. Činnost kroužku je podporována ČSV (finanční podpora, organizace celorepublikové soutěže Zlatá včela, pořádání seminářů pro vedoucí včelařských kroužků, jejich proškolování, poskytování podkladů a pomůcek pro výuku), obcí Kravaře  (finanční podpora na nákup spotřebních včelařských pomůcek, které slouží dětem především při včelařské praxi), a Krajským úřadem Libereckého kraje (finanční podpora na doplnění včelařských pomůcek).

V našem kroužku děti seznamujeme se životem včel - jak po teoretické stránce, tak i v praxi přímo u včel. Za dobrého počasí navštěvujeme včelnici pana učitele včelařství, vedoucího kroužku: Bc. Miroslava Fikara. V zimním období nebo za nepříznivého počasí se naše schůzky konají v prostorách školy ZŠ Kravaře, kde se učíme včelařské teorii, případně se věnujeme včelařským pracem.

Scházíme se každou středu od 15 hodin v kuchyňce ZŠ Kravaře.

Produkty

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Bez včel to nejde !