Informace pro návštěvníky

23.01.2014 13:37

Prostřednictvím těchto stránek vás chceme informovat o zajímavém trávení volného času a to o včelaření. Této zájmové činnosti se můžou věnovat pod odborným vedením již děti a mládež různého věku.